הגוף משוחרר, הרוח נחה, הנפש מעורסלת

סדנאות המיועדות לקהל הרחב (אין צורך בניסיון קודם)

מפגש בין תנועה לשקט
אי של שקט ברעש הקיים
סדנה משולבת במים

  • ניתן לבנות סדנה מותאמת איש
  • ניתן לבנות סדנה משולבת מטפלים, בהתאם לדריש