http://sheerel.com - מוריי: שיר סופר
http://hitraphut.co.il - אברהם בן אור

הקערות הטיבטיות נוצרו מתוך הבנה עמוקה של ראשוני אנשי ההימליה וטיבט, את השפעתם העצמתית של הצלילים על קיום העולם ותהליכי היקום. צלילי הקערות מביאים לידי ביטוי את תדרי היקום ולכן מסוגלים לייצר שינויים עמוקים באדם

אנשי ההימליה הבינו כי צלילים המשפיעים על החי, הצומח והדומם בעולם, לבטח מסוגלים לריפוי גופו ורוחו של האדם, כמו גם להביאו לידי חיבור עמוק עם היקום ולהעלותו לדרגות רוחניות גבוהות. הצליל מאפשר כיוונון מחדש של גוף האדם, כיול מחדש של החלקים הקיימים בו (הפיזי, הנפשי והנשמתי), וכתוצאה מכן חזרה לפעולה על פי התדר האלוקי הקוסמי.

IMG_2299