http://seikishiatsu.co.il - מפתח השיטה ומורי: צביקה קליסר

שיטת ריפוי זו, מבוססת על יסודות רפואת המזרח ומביאה את ייחודיות כוח הריפוי הפנימי הקיים בכל אדם – אל קדמת הבמה. הסייקי היא האנרגיה שקדמה לכל, האור האינסופי, הנתינה האינסופית, המקור ממנו נוצר היקום לפני המפץ הגדול.

מהסייקי נוצרו היין והיאנג שנדרשו כדי לחולל את תופעת החיים כפי שאנו מכירים בעולם.

shiatsu-pic
Photo Credit: Yaad Bendavid

הסייקי מוצא ביטוי בטיפול על ידי תנוחות השיאצו. יסודות הקי, אנרגיית החיים, מוזרמים בערוצי האנרגיה של הגוף הפיזי. ייחודיות הסייקי שאצו היא ביכולת להביא לאיחוד בין הסייקי הפנימי של המטופל (כוח החיים בו), לבין הסייקי של המטפל.

איחוד זה מעורר את כוח הריפוי הטמון במטופל. האיחוד משמש כמנוע לריפוי עמוק, גופני ונפשי כאחד. הסייקי שיאצו מאפשר ראייה רחבה יותר של האדם על חייו והרחבת נקודת מבטו על עצמו ועל סביבתו.