פשוט

פשוט

Posted by: on Jan 25, 2013 | No Comments

לרוב כשאדם רואה צבע, צורה, דמות, דפוס התנהגות, הוא משייך אותם לאופן בו הוא מביט, להשקפה הקיימת בתוכו. אינך יכול לדעת בוודאות מה האדם מולך באמת מרגיש או חושב אלא אם אתה שואל דעתו ללא שפיטה ומקשיב.

אתה לא חייב לקבל את מה שהוא אומר ואולי אפילו להטיל ספק בדבריו. אך ברגע שהשאלה נשאלת מהלב וההקשבה נובעת מהלב, ללא שיפוט, ללא רצון לקבל את התשובה על מנת להצדיק את עצמך – מתקבלת תשובה מדויקת.